Praktijkondersteuner Somatiek

Een praktijkondersteuner (POH) is deskundig om patiënten met een chronische aandoening te begeleiden zoals diabetes, hart- en vaatziekten, astma en COPD. Dit gebeurt onder verantwoording van de huisartsen. Patiënten worden hierdoor regelmatig en uitgebreid gecontroleerd.

De POH verzorgt de controles van onder andere uw suikerspiegel, uw nierfunctie, uw cholesterol, uw bloeddruk en uw gewicht. Waar nodig wordt uw medicatie aangepast. Tevens begeleidt de POH bij het aanpassen van de levensstijl. Zij kan u ook helpen bij het stoppen met roken.

De controles op astma of COPD gebeuren aan de hand van vraaggesprekken en het eventueel uitvoeren van een longfunctieonder-zoek.

Handelingen verricht door de praktijkondersteuner:

  • ◊ 24-uurs bloeddrukmeting
  • ◊ enkel-arm index
  • ◊ longfunctie
  • ◊ begeleiding stoppen met roken
  • ◊ inhalatie-instructie