INFORMATIE GGZ

Psychologische zorg binnen MBBS Huisartsen

Wanneer u psychische klachten heeft, bijvoorbeeld in de vorm van aanhoudende somberheid, depressiviteit, angstige of onzekere gevoelens of bijvoorbeeld psychische klachten in verband met lichamelijke problemen, kunt u hiervoor terecht bij MBBS huisartsen.
In de praktijk is een Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) werkzaam. Samen met uw huisarts kunt u uw vragen en wensen doorspreken en verwijst de  huisarts u (mogelijk) door naar de praktijkondersteuner.

Hieronder leggen wij graag aan u uit wat wij voor u kunnen betekenen.

Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH GGZ)

Dicht bij huis en laagdrempelig kunt u verwezen worden naar de POH GGZ. Dit is een geschoolde therapeut op het gebied van psychologische klachten.   Bij het vermoeden van lichte problematiek op het geestelijk vlak zoals bijvoorbeeld spanningsklachten, depressieve- , angst-, slaap-, relatie- of rouwproblemen kan de huisarts u naar de POH-GGZ verwijzen voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek zal de POH-GGZ samen met u bekijken welke problemen er spelen en welk behandelaanbod of therapie (bijvoorbeeld oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende gesprekken enz.) het beste bij u past.  De therapie wordt afgestemd op uw persoon, uw klacht en hulpvraag. U staat centraal.  De behandeling vindt altijd plaats in overleg met uw huisarts. De POH-GGZ bespreekt het resultaat van dit overleg met u. Hieruit volgt een plan, hoe de behandeling, samen met u, vorm te geven. De behandeling kan bestaan  uit vraagverheldering, kortdurende begeleiding en/of behandeling  en bemiddelen tussen verschillende hulpverleners. Daarnaast kan de POH-GGZ ook beoordelen of er specialistische hulp moet worden ingeschakeld. Mocht dit het geval zijn dan kunt u, in overleg met de huisarts, worden doorverwezen.

Praktische informative

Kosten

Gesprekken met de POH GGZ worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Indien u bij verhindering van uw behandeling niet tenminste 24 uur van tevoren afzegt, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Privacy

De praktijk van MBBS Huisartsen beschikt over afgesloten behandelruimten, waardoor uw privacy is gewaarborgd. De POH-GGZ is werkzaam binnen MBBS Huisartsen. De POH-GGZ registreert gegevens in uw behandeldossier (hetzelfde dossier waarin ook uw huisarts registreert). Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De hulpverleners geven geen gegevens aan derden zonder uw toestemming.

Klachten, op/aanmerkingen

Wij doen er alles aan, uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen. Hebt u desondanks een klacht of op of- aanmerking over uw behandeling, of bent u ergens anders niet tevreden over, dan waarderen wij het wanneer  u ons hierover informeert. U mag erop vertrouwen dat we uw klacht serieus zullen nemen en vertrouwelijk zullen behandelen. In overleg met u, kunnen we naar een passende oplossing zoeken.  Voor informatie over de klachtenprocedure kunt u onze website raadplegen.